Strony internetowe nowoczesne źródło informacji

WWW (World Wide Web) stanowi multimedialny, hipertekstowy, a zarazem sieciowy (TCP/IP) system informacyjny. Jego działanie opiera się na ogólnodostępnych, otwartych standardach wyznaczonych przez W3C (World Wide Web Consortium) - organizację odpowiedzialną za ustanawianie standardów pisania oraz przesyłu stron www oraz IETF (Internet Engineering Task Force) - międzynarodowe stowarzyszenie osób odpowiedzialnych za ustanawianie standardów technicznych i organizacyjnych w sieci.

Powszechne stało się utożsamianie pojęcia www z Internetem. Choć oba pojęcia funkcjonują jako synonimy, w rzeczywistości nie są tym samym. Przez Internet należy rozumieć system powiązanych ze sobą sieci komputerowych o zasięgu globalnym. WWW to z kolei jedna z możliwości, jakie stwarza Internet - jest niejako jedną z wielu aplikacji.

Powrót do listy
Ocena: 4,84 (Ilość głosów: 83)
Nie czekaj dłużej!

Stwórzmy coś wspólnie. Opowiedz nam o swoim pomyśle, odpowiedz na kilka pytań (jesteśmy dociekliwi!) a potem… rozsiądź się wygodnie w fotelu i czekaj na efekty. Twój projekt jest już w drodze. Przekonaliśmy Cię?