Handlowiec - New Bussines Manager

Handlowiec - New Bussines Manager

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za pozyskiwanie i obsługę nowych klientów.

Zakres obowiązków:

 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
 • przeprowadzanie rozmów telefonicznych, sporządzanie wycen i ofert
 • prowadzenie rozmów biznesowych i negocjacji handlowych,
 • udział w spotkaniach z klientami i wyjazdach służbowych,
 • realizację wyznaczonych celów sprzedażowych,
 • utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych z pozyskanymi i obecnymi klientami.

Wymagania:

 • doświadczenie w pozyskiwaniu i obsłudze klienta, najlepiej w branży interaktywnej,
 • umiejętności samodzielnego działania oraz pracy w grupie,
 • rozwinięte kompetencje interpersonalne ułatwiające nawiązywanie kontaktów z klientami,
 • doskonała organizacja pracy własnej, dokładność i umiejętność podejmowania decyzji,
 • posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • stałą pracę w młodym, profesjonalnym i ambitnym zespole,
 • możliwość rozwoju umiejętności i pogłębiania wiedzy,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, zaangażowania i osiąganych wyników,
 • praca w biurze w Gliwicach.

Jak aplikować:

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych:Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji organizowanych przez Michała Unolda, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą UNDICOM.PL MICHAŁ UNOLD,  
ul. Kościuszki  1C, 44-100 Gliwice, NIP: 6312414097, REGON: 241265708, adres poczty elektronicznej: biuro@undicom.pl.

Poniżej najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych kandydatów do pracy przez nas:
Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Unold, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UNDICOM.PL MICHAŁ UNOLD, ul. Kościuszki  1C, 44-100 Gliwice, NIP: 6312414097, REGON: 241265708, adres poczty elektronicznej: biuro@undicom.pl,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia (w tym: hostingodawca),
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku wyznaczony przez administratora liczony od daty przesłania CV,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa (Kodeks pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Powrót do listy
Nie czekaj dłużej!

Stwórzmy coś wspólnie. Opowiedz nam o swoim pomyśle, odpowiedz na kilka pytań (jesteśmy dociekliwi!) a potem… rozsiądź się wygodnie w fotelu i czekaj na efekty. Twój projekt jest już w drodze. Przekonaliśmy Cię?