Oferta

Strony zgodne z WCAG 2.0.

Zamów bezpłatną wycenę na serwis internetowy

1. Nasze działania

Tworzymy strony internetowe, przystosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne. Odpowiadają one zasadom WCAG 2.0. W zakres naszych prac wchodzi uwzględnienie elementów graficznych na stronie, jak i mechanizmów funkcjonalnych, ktore możliwiają obsługę stron www, osobom, dla których przeglądanie zwykłych stron jest utrudnione, a nawet niemożliwe.


2. Czym jest WCAG 2.0.?

Rozporządzenie rady Ministrów, które weszło w życie 28. IV. 2015 roku, mówi o tym, że instytucje publiczne, muszą być przystosowane do osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wytyczne, co do wyglądu i funkcjonowania takich stron, warunkują zasady, określone mianem WCAG 2.0. (Web Content Accessibility Guidelines).
Instytucje, które podlegają tym wymogom, to m.in. szkoły, urzędy miast i gmin, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, placówki służby zdrowia.

Wymogów określanych w ramach WCAG 2.0. jest aż 25, a do podstawowych należy możliwość zmiany wielkości czcionki, włączenia kontrastu, obecność wyszukiwarki, brak elementów animowanych, możliwość chodzenia po stronie za pomocą Tabów. Strony muszą się charakteryzować przejrzystością, intuicyjnością i funkcjonalnością.
Serwisy spełniające te wytyczne, zapewniają poprawny odbiór prezentowanych treści, dla wszystkich użytkowników.

 

3. Dlaczego warto mieć stroną zgodną z zasadami WCAG 2.0.?

Podstawową korzyścią, płynącą z utworzenia strony wg. zasad WCAG 2.0., jest to, że poszerzają Państwo grono swych odbiorców o osoby niepełnosprawne.

Kreują też Państwo swój pozytywny wizerunek wśród odbiorców, którzy korzystają z Państwa serwisu. Dajecie się bowiem poznać, jako firma, która dostrzega problem osób niepełnosprawnych i ułatwia im dostęp do informacji.

4. Zalety stron WCAG 2.0.

1. Dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych

2. Przyjazne podejście do wszystkich użytkowników
3. Korzystny wpływ na pozycjonowanie w Google