O nas

Praca

Zamów bezpłatną wycenę na serwis internetowy

Aktualne oferty pracy:

Programista Programista

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za oprogramowywanie stron, sklepów i portali  internetowych opartych na systemach CMS.
Oferta aktualna.

Specjalista ds. Sprzedaży Specjalista ds. Sprzedaży

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za pozyskiwanie i obsługę nowych klientów.

Oferta nieaktualna

Account Manager Account Manager

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za koordynację realizacji projektów internetowych: strony, sklepy, aplikacje internetowe.
Oferta aktualna.

Webdesigner Webdesigner

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację projektów graficznych stron, sklepów, portali  internetowych, logotypów, poligrafi.
Oferta aktualna.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych:

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji organizowanych przez Michała Unolda, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą UNDICOM.PL MICHAŁ UNOLD,  
ul. Kościuszki  1C, 44-100 Gliwice, NIP: 6312414097, REGON: 241265708, adres poczty elektronicznej: biuro@undicom.pl.
 
Poniżej najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych kandydatów do pracy przez nas:
Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:
 
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Unold, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UNDICOM.PL MICHAŁ UNOLD, ul. Kościuszki  1C, 44-100 Gliwice, NIP: 6312414097, REGON: 241265708, adres poczty elektronicznej: biuro@undicom.pl,
   
 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia (w tym: hostingodawca),
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku wyznaczony przez administratora liczony od daty przesłania CV,
   
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   
 7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa (Kodeks pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Zamów bezpłatną wycenę na serwis internetowy
Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mail:

500 - 040 - 666